Velkommen

Mit navn er Karsten Dyring Larsen.

Jeg er autoriseret & specialistgodkendt psykolog med privat praksis i Kolding og har overenskomst med den offentlige sygesikring, og tager imod klienter henvist fra egen læge.

I mere end 25 år har jeg arbejdet som klinisk- og erhvervspsykolog indenfor det offentlige og private virksomheder / organisationer.

I de sidste 5 år har jeg været fast tilknyttet censor ved psykolog- uddannelserne på de danske universiteter.

Jeg bidrager til forskningsprojektet CROP ved Københavns Universitet, der undersøger effekten af psykoterapi og faktorer som bidrager til denne.

Har jeg brug for psykolog hjælp?

Det er de færreste mennesker, som går igennem hele livet uden at komme ud for én eller flere kriser. De fleste mennesker kan på egen hånd selv komme igennem disse – men nogle gange er krisen så stor at selv tidligere erfaringer, socialstøtte ikke er tilstrækkelig til at man kommer godt igennem krisen.

Det er disse tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at søge hjælp hos en psykolog.

Det kan være pludseligt opståede belastninger eller problemstillinger der har udviklet sig over tid, og nu fylder så meget at andre aspekter af livet træder i baggrunden.

Det kan være angst, problemer i parforholdet, jalousi, lavt selvværd, konflikter, livskriser, depression, sygdom, stress eller problemer på arbejdet.

I den første samtale fastsættes et mål at arbejde henimod og undervejs sikrer psykologen at fokus holdes på de aftalte mål.

Psykologer har forskellige måder at hjælpe dig på afhængig af din problemstilling. Det betyder, at psykologen sammen med dig finder den tilgang, som psykologen vurderer bedst, vil kunne hjælpe dig.

Nogle gange kan du opleve at psykologen vil henvise dig videre til en anden kollega for at sikre, at du får den bedste behandling. Det gør psykologerne for at efterleve de Etiske principper for nordiske psykologer.

Det gælder for alle psykologsamtaleforløb at udgangspunktet for samtalerne bygger på et solidt videnskabeligt grundlag.


Diskretion & tavshedspligt

Alle psykologer har i henhold til psykologloven tavshedspligt. Det betyder, at samtaler foregår i fuld diskretion og oplysninger vedrørende samtaleforløb ikke videregives.


Ekstern vurdering af klinikken

Klinikken er blevet akkrediteret den 02. februar 2022, hvor alle krav vurderes helt opfyldt og med særdeles høj standard for kvaliteten.

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) skal sikre, at de privatpraktiserende psykologer lever op til de høje, nationale kvalitetsstandarder i Den Danske Kvalitetsmodel.

I alt bliver klinikken vurderet på 10 standarder, herunder klinisk praksis, journalføring, patientsikkerhed og kvalitet af behandlingen og disse vurderedes alle som helt opfyldt.

Den samfattende konklusion fra surveyteamet var:

"Psykologen driver enkeltmandspraksis i lyse og rummelige lokaler i et kontorfællesskab i Kolding."

"Psykologen har arbejdet udpræget systematisk med udvikling af sin praksis både før og under akkrediteringsprocessen, og han dokumenterer særdeles høj standard for kvaliteten af både sin faglige praksis og sine administrative procedurer."

Den samlede rapport kan læses her:
Læs høringsrapport fra surveyteamet ->

Klinikkens bevis kan ses her->